Voor wie?

Uiteraard heeft de Rots en Water training voor alle mensen van alle leeftijden wel wat te bieden. Zelf werk ik met verschillende doelgroepen, in de volgende onderverdeling. Spinsels Weerbaarheid heeft een uitgebreid aanbod in leeftijdsgebonden groepstrainingen. De Rots & Water groepslessen zijn laagdrempelig en ook preventief prima inzetbaar. De ervaring leert dat de kinderen veel plezier hebben tijdens de training!

Rots & Water groepstrainingen: (maximaal 8 deelnemers): 8 lessen van een uur

– Groep 5 t/m 7 jaar: Kiezel en Druppel (Methode A)
– Groep  8 t/m 10 jaar: Rots en Water
– Groep 10 t/m 12 jaar: Rots en Water
– Groep 12 t/m 16 jaar: Rots en Water

Specifiek aanbod:

– Rots & Water individuele begeleiding, 7 t/m 18 jaar
– Rots & Water voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of verstandelijke beperking

Rots & Water op scholen:

– Rots & Water wordt ook gegeven op scholen van groep 1 t/m 8.

Het kan worden ingezet als groepstraining voor de hele klas waardoor een groep zich meer als eenheid gaat gedragen. Rots & Water komt ten goede aan de sociale contacten en het onderlinge vertrouwen binnen een groep.

Afhankelijk van de doelgroep en de hulpvraag, zal de groepsgrootte worden aangepast. Bij kinderen met autisme zal bijvoorbeeld in kleinere groepjes worden gewerkt. Bij een vraag voor Rots en Water training in grotere groepen aan te bieden, bestaat de mogelijkheid om deze in aanwezigheid van twee trainers te geven, of eventueel samen met de leerkracht of begeleider. Onder het kopje trainingsaanbod en tarieven zal ik hier verder op ingaan.

Tijdens alle trainingen zal ik gebruik maken van werkbladen en huiswerkopdrachten om op die manier een terugkoppeling naar jezelf en eventueel naar ouders, begeleiders mogelijk te maken. Zo kunnen de ervaringen en oefeningen goed inslijten. Na afloop van de training zullen alle deelnemers een Rots en Water-certificaat ontvangen.