Kiezel en Druppel (Methode A)

Kiezel en Druppel (Methode A)

Sinds 24 mei 2013 ben ik gecertificeerd trainer van de Kiezel en Druppel (Methode A), een weerbaarheidstraining voor jonge kinderen van 5 tot en met 7 jaar. Kiezel en Druppel is het kleinere broertje/zusje van de Rots en Water methode.

Algemene informatie Kiezel en Druppel

Kiezel en Druppel is een weerbaarheidstraining voor jonge kinderen van 5 tot en met 7 jaar. Speerpunten zijn: weerbaarheid, prikkelregulering en keuzes maken. De 4 hoofdthema’s zijn Houding, Uitstraling, Stem en Ontspannen.Kinderen leren sociale vaardigheden aan door middel van fysieke oefeningen. Het sleutelwoord bij deze gedragsveranderingen is bewustwording. Bewustwording begint rond het zesde levensjaar. Voor die tijd reflecteren kinderen nog niet op hun eigen gedrag. Het leren is nog speels en het is de kunst daar als trainer of leerkracht structuur in aan te brengen. Dus de oefeningen en spellen zijn vooral gericht op vaardigheden en daarnaast op ontdekkingen die passen bij de leeftijd.

Pijlers van Kiezel en Druppel

Jonge kinderen zijn speels, ze zijn meer fysiek ingesteld en leren vooral door nadoen. Dat brengt een andere invulling van de oefeningen met zich mee. Zelf ervaren van stem, houding en uitstraling, het ontwikkelen van eigen lichaamsgevoel en het bewust worden van een eigen plek binnen een groep.

Er wordt gewerkt aan voorwaarden om grenzen in een later stadium goed te kunnen aangeven: aanvoelen wanneer je moet ontspannen en weten hoe je dat kunt doen. Voelen hoe je stevig kunt staan en wat je allemaal kunt uitstralen met je ogen en je stem, ervaren dat ieder kind eigen talenten heeft, leren respecteren van verschillen en ontdekken dat je kunt kiezen om iets wel of niet te doen. De belangrijkste thema’s zijn; Houding, Uitstraling, Stem, Ontspannen

Voor wie en wat gaan we doen?

De ouder-kind cursus is bestemd voor kinderen van 5-6-7 jaar met 1 ouder/verzorger.
De cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur.

Vooraf spreken we de verwachtingen naar elkaar uit, halverwege de training gaan we aan de slag met dat wat we thuis tegenkomen naar aanleiding van de cursus.

1. Houding: stevig staan, schoppen en heel veel voetspelletjes die gemakkelijk thuis op de bank gedaan kunnen worden.

2. Ogen: wat zie ik, hoe kijk ik. Ogenspelletjes die thuis gespeeld kunnen worden.

3. Stem: hoe klink ik, durf ik te klinken. En heel veel stemspelletjes die thuis of in de auto gedaan kunnen worden.

4. Houding: in beweging en ontspanning. Hoe ontspannen kinderen, hoe ontspan je als ouder. Kindermassage, kindermeditatie, betekenis van ontspanning voor kind en ouder.

5. Ogen en stem: focus, strakke of ontspannen ogen

6. Eigenwaarde: aan iets leuks denken, talenten.

7. Kracht: verschillende manieren van kracht ervaren

8. Kiezen en samenwerken: kan en durf ik te kiezen en wat levert dit op.

We zullen regelmatig oefeningen herhalen. Oefeningen waar een mentaal onderdeel in zit, herhalen wat we gedaan hebben, voelen, horen en zien wat er veranderd is. Een gedeelte van de oefeningen die we doen, krijgt u papier. Na afloop is er een evaluatiegesprek met een van de ouders/verzorgers.

Soms doen de ouders mee, soms doen de kinderen alleen. Dit soort informatie zal op de 1e bijeenkomst uitgelegd worden.

Max. deelnemers: 6 kinderen en hun ouder/verzorger.