Tarieven en vergoedingen

De onderstaande tarieven hanteer ik voor de Rots en Water training;

 • Voor de Rots en Water groepstraining voor kinderen in de leeftijden van 8 t/m 16 jaar hanteer ik voor 8 bijeenkomsten van een uur, voor de totale training het tarief van 195,- euro per persoon (met een minimum van 6, en een maximum van 8 deelnemers). De deelnemers krijgen wekelijks in hun eigen werkmap, werkbladen en huiswerkopdrachten mee naar huis, zodat terugkoppeling naar de ouders en het inslijten van de oefeningen mogelijk is. Halverwege de training doen ouders een gedeelte van de les mee en is er de mogelijkheid voor een tussenevaluatie. Ouders krijgen de samenvatting en huiswerkopdracht via de mail thuis gestuurd, zodat zij hun kind kunnen ondersteunen, terugkoppelingen kunnen maken, op de hoogte blijven van de training.  Tijdens de laatste les zullen alle deelnemers een Rots en Water-certificaat ontvangen. Na afloop is er een evaluatiegesprek met een van de ouders/verzorgers.
 • Voor de Kiezel en Druppel training (Methode A), ouder en kind 5,6,7 jaar hanteer ik voor 8 bijeenkomsten van een uur, voor de totale training het tarief van 195,- euro per kind (met een minimum van 4, en maximum van 6 kinderen). De ouders krijgen wekelijks werkbladen mee naar huis met een gedeelte van de oefeningen die we hebben gedaan, zodat thuis oefenen en herhalen goed mogelijk is. Halverwege de training is er de mogelijkheid voor een tussenevaluatie. Tijdens de laatste les zullen alle kinderen een Methode A- Kiezel en Druppel certificaat ontvangen. Na afloop is er een evaluatiegesprek met een van de ouders/verzorgers.
 • Voor de Rots en Water één op één trainingen hanteer ik het tarief van 80,- euro per uur. Net als bij de groepstraining zal ik ook bij de één op één training gebruik maken van werkbladen, huiswerkopdrachten om zo terugkoppeling naar jezelf, eventueel ouders/begeleiders mogelijk te maken. In een vrijblijvende kennismaking kunnen we de verwachtingen en doelen op papier zetten en een leerplan opstellen. Meestal volstaan zo’n 6 á 8 bijeenkomsten.
 • Voor vragen over toekomstige trainingen, groepsgrootte, tarieven, e.d. kan je natuurlijk altijd met mij contact opnemen.

Vergoedingen:

  • Er zijn een aantal Zorgverzekeraars die de Rots en Water training geheel òf gedeeltelijk vergoeden (soms wel 75% tot 320,- euro). De vergoedingen zijn afhankelijk van welk pakket je hebt afgesloten (Bijv. Zorg en Zekerheid – Standaard, Top, Totaal, enz.). Het is dus zinvol vooraf bij je Zorgverzekeraar te checken hoe het zit met de vergoedingsmogelijkheden. De Rots en Water training valt onder “Overige psychologische zorg” (tweedelijns zorg, een vergoeding waar ook de Kanjertraining onder valt).
  • Vanuit het PGB zijn er bij een aantal Zorgkantoren mogelijkheden om vanuit dit budget de Rots en Water training te bekostigen. Ook hierbij is het dus zinvol om vooraf te checken bij het Zorgkantoor hoe het zit met de vergoedingen voor de Rots en Water training vanuit het PGB.
  • Bij Spinsels Weerbaarheid is de mogelijkheid de factuur in twee keer te voldoen.
  • Het Jeugd Deelname Fonds betaalt lesgelden of contributies van cultuur- en sportactiviteiten voor kinderen van 4 tot 18 jaar waarvan de ouders een laag inkomen hebben. Ben je benieuwd of jouw kind(eren) in aanmerking komt voor een bijdrage? Vraag jouw intermediair dan een aanvraag voor financiële ondersteuning in te dienen. Wil jij een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen? Lees de spelregels van het Jeugd Deelname Fonds Alphen aan den Rijn voor de sportactiviteiten en cultuuractiviteiten dan eerst goed door via deze link.
  • Heb je vragen of wil je even persoonlijk overleggen over bovenstaande mogelijkheden, voel je dan vooral vij om met mij een telefonische afspraak te maken.