Wat is PMKT?

Psychomotorische kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien en heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.

In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op de behoeftes en gevoelens van het kind. Zo kan het accent in de therapie liggen op:

  • Het samen met het kind stilstaan bij het IK: Wie ben ik? Wat wil ik?
  • Wat kan ik en wat voel ik
  • Het leren grip krijgen op zijn eigen emoties
  • Het sociale functioneren
  • Cognitieve vaardigheden zoals planmatig werken

De therapeut heeft daarbij keuze uit een breed aanbod aan middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, ritme, muziek en creatieve materialen. De therapeut zet het middel in waarmee het kind zich het best kan uiten.

De veilige therapeutische omgeving en de deskundige reactie van de therapeut brengen een veranderingsproces tot stand. Het kind krijgt de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken.

Samenwerking met de ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind ondersteunen het proces en zorgen ervoor dat ouders en kind weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

Afgestudeerd!

In november 2022 heb ik mijn handtekening gezet op mijn diploma Psychomotorisch Kindertherapeut. Het waren drie pittige en enorm waardevolle jaren waarin ik mijn rugzak met kennis en ervaring heb mogen uitbreiden en daarnaast een scriptie over “prikkelgevoeligheid” heb geschreven. Ik ben iedereen enorm dankbaar die me in deze periode heeft gesteund! Inmiddels ben ik 2 dagen als Psychomotirisch Kindertherapeut werkzaam en 2 dagen als Rots en Water en Kiezel en Druppel trainer.

Toekomst

Deze pagina is momenteel in onderhoud en zal binnenkort verder aangevuld worden