Samenwerking

Afgeronde presentatie Praktijken4Kids:Lekker in je vel

In basisschool De Tweeklank te Hazerswoude zijn door een aantal praktijken op het gebied van zorg rond kinderen lezingen en workshops georganiseerd met als thema “Lekker in je vel”. Deze praktijken zijn verenigd onder de naam De Praktijken4Kids en bevatten onder andere de volgende specialisten uit de regio: kinderpsycholoog, orthopedagoog, remedial teacher, orthomoleculair therapeut, ambulante gezinsbegeleider, coach voor ouder en kind en Rots en Water trainer.

Tijdens deze middag kon je workshops en lezingen volgen rond een groot aantal thema’s. Bijvoorbeeld rond het bouwen aan zelfvertrouwen van kinderen, wat te doen als je kind een hoofd vol prikkels heeft, hoe je omgaat met kinderen die meer leerstof aan kunnen, een workshop gezonde snoepjes maken en Mindfulness4Kids en de Bodyscan.

Afgeronde presentatie Praktijken4Kids:

Het netwerk Praktijken4Kids presenteerde een informatiemarkt over:

 • Weerbaarheidstraining Rots en Water
 • Voeding en zelfvertrouwen
 • Leergym
 • Hoogsensitiviteit
 • Sociale Vaardigheidstraining
 • Peuterpuberteit
 • Onderpresteren bij (hoog) begaafdheid
 • Aandachts- en concentratiestoornissen
 • Dyslexie
 • Leerproblemen en leerstoornissen
 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Oplossingsgericht werken met de methode Kids’ Skills

Op deze informatiemarkt kon je bij de verschillende deskundigen informatie krijgen over bovengenoemde onderwerpen en er zijn lezingen en workshops gegeven.

De Praktijk4Kids – Diagose & ondersteuning bij leerproblemen

Spinsels Weerbaarheid werkt samen met de De Praktijk4Kids. De Praktijk4Kids is een praktijk voor scholedepraktijk4kids_logo_metbeeld_nieuwn, ouders en kinderen, die een extra handreiking kunnen gebruiken. Deze wordt aangeboden in vorm van diagnostiek, behandeling, begeleiding en training op het gebied van leer- en sociaal- emotionele problemen. De Praktijk4Kids is een netwerk van behandelaars, gericht op de begeleiding en behandeling van kinderen tot 18 jaar. Bij de Praktijk4Kids vindt veel professionele hulp onder één dak plaats. Je hoeft zo niet met verschillende instanties in aanraking te komen.

Stichting SafeWings- Samen meer pleeggezin

SafeWings is een stichting waarbij Pleeggezinnen meer voor elkaar gaan betekenen door de diensten die er vanuit SafeWings worden aangeboden. Diensten die zich ontwikkelen vanuit ideeën van de pleegouder, vanuit de dagelijkse praktijk van die pleegouders en hun gezinnen. De zorgen die ze hebben, de oplossingen die ze zien maar niet alléén kunnen realiseren. Met een team van ervaringsdeskundigen kijken we wat mogelijk is. Soms met een originele aanpak, soms direct in het verlengde van bestaande en bewezen methodieken binnen de zorg. Maar altijd met de intentie precies dat aan te bieden wat nodig is.

In samenwerking met Stichting SafeWings, heeft Spinsels Weerbaarheid een 8 weekse Rots en Water training gegeven aan groep 5/6 op een basisschool in Alphen aan den Rijn. De reacties van de kinderen, leerkrachten en ouders waren enthousiast! Een kleine greep uit de reacties:

 • “Het is leuk om de spelletjes met elkaar te doen”
 • “Het lukt me beter mezelf te beheersen als ik boos ben”
 • “Ik werk nu met anderen samenwerken in de klas”
 • “Ik durf te zeggen als ik iets niet leuk vindt!”
 • “Het is rustiger en gezellig in de klas!

Spinsels Weerbaarheid staat ook geregistreerd op de Zorgkaart4kidsZorgkaart4kids